CANON DR-C225-II MASAÜSTÜ DÖKÜMAN TARAYICI DR-C225-II

CANON DR-C225-II MASAÜSTÜ DÖKÜMAN TARAYICI DR-C225-II (DR-C225-II)

DR-C22 -II
DR-C22 -II MASAÜSTÜ DÖKÜMAN TARAYICI
Tip
Masaüs ü Sayfa Beslemeli Tarayıcı
Tarama sensörü üni esi
CMOS CIS 1 Ha lı Sensör
Op ik çözünürlük
600 dpi
Işık kaynağı
RGB LED
Tarama yönü
Ön / Arka / Çif Taraflı
Arabirim
Yüksek hızlı USB 2.0
Boyu lar (GxDxY)
Tepsi Kapalıyken: 300 (G) x 1 6 (D) x 220 (Y) mm
Tepsi Açıkken: 300 (G) x 23 (D) x 339 (Y) mm
Ağırlık
Yaklaşık 2,6 kg
Güç gereksinimleri
AC100 - 240 V ( 0/60 Hz)
Güç üke imi
Taramada: 12,8 W' an az, Uyku modunda: 1,9 W' an az, Güç kapalıyken: 0,
W' an az
Çalışma or amı
10 - 32, °C ( 0 - 90, °F), Nem %20 - 80 Bağıl Nem
Çevre uyumluluğu
RoHS ve ENERGY STAR
TARAMA TEKNIK ÖZELLIKLERI
Siyah Beyaz
2 ppm/ 0 ipm
Renkli
2 ppm/ 0 ipm
Çık ı çözünürlüğü
1 0 x 1 0 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600
dpi
Çık ı modu
İkili: Siyah Beyaz, Ha a Düzel me, Me in Geliş irme I, Me in Geliş irme
II (Mac Sürücüsüyle Me in Geliş irme I kullanılamaz), O oma ik Renk
Algılama, 8 bi Gri Tonlama: (2 6 Düzey), 24 bi renk
Önerilen Günlük Aralıksız Çalışma
Yaklaşık 1 00 arama/gün
BELGE ÖZELLIKLERI
Genişlik
J-Pa h: 0,8 - 216 mm
Düz Yol: 0,8 - 216 mm
Uzunluk
J-Pa h: 0 - 3 6 mm
Düz Yol: 3,9 - 3 6 mm
Kalınlık
J-Pa h: 0,06 - 0,1 mm ( 2 - 128 g/m²)
Düz Yol: 0,0 - 0,2 mm (40 - 209 g/m²)
Uzun belge modu
Düz Yol: Maks. 3000 mm
Kar arama
Düz Yol: 3,9 x 8 , x 0, 6 mm
(Kabar malı kar des eklenir)
Kağı ayırma
Yavaşla ıcı Silindir Yön emi (Çeviren Ayırıcı Silindir)
Besleme kapasi esi
30 Yaprak (80 g/m²)
ÖZELLIKLER
O oma ik Sayfa Boyu u Algılama, Eğrilik Giderme, 3B Renk Ayarı, Renk
Fil releme (RGB), Renk Geliş irme (Kırmızı), O oma ik Renk Algılama,
Gölge Düzel me, Me in Geliş irme, Mul iS ream, Ön anımlı Gama Eğimi,
Tarama Paneli, Ön arama, Gölge Silme, Görün ü Döndürme, Boş Sayfa
A lama, Taranacak Yüzü Seçme, Folyo, Tarama Alanı Ayarı, Me in Yönü,
Kesin isiz Tarama, Kenar Geliş irme, Harelenme Azal ma, Taşmayı
Önleme/Arka Planı Kaldırma, Arka Plan Yumuşa ma, O oma ik Çözünürlük
Ayarı, Çif Belge Besleme Algılama (Ul rasonik Sensör/Uzunluğa Göre)
BIRLIKTE GELEN YAZILIM
Windows
ISIS/ TWAIN Sürücüsü (Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vis a/ /8)
Cap ureOnTouch
Nuance eCopy PDF Pro Office
Nuance PaperPor
Nuance OmniPage
Pres o! BizCard Reader
Eklen i: Everno e, SharePoin , GoogleDocs, SugarSync, Dropbox, OneDrive
EMC Cap iva Cloud Run ime kon rolleri
Mac
ISIS /TWAIN Sürücüsü
Cap ureOnTouch
Pres o! PageManager
Pres o! BizCard Reader
Eklen i: Everno e, SharePoin , GoogleDocs, SugarSync, Dropbox
SARF MALZEMELERI
Silindir Değiş irme Takımı
AKSESUARLAR
Düz Ya aklı Tarayıcı Üni esi 101, Düz Ya aklı Tarayıcı Üni esi 201,
Silex C-6600GB, Silex SX-DS-4000U2


< able cellspacing="0" cellpadding="0" align="Cen er" border="0" s yle="border-wid h:0px;wid h:100%;border-collapse:collapse;border- op: 1px solid #d d d ;border-bo om: 1px solid #d d d ;fon -family: Arial;fon -size: 13px !impor an ;"> < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Tarama Hızı < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">2 ppm / 0 ipm < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Tarayıcı Çözünürlük (Dpi) < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">600,0 < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Arabirim < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">USB 2.0 < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Maksimum Tarama Boyu u < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">A4 < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Sensör < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">CMOS < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Döküman Boyu u Algılama < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">OTOMATIK < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">O oma ik Döküman Besleyici < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">30 SAYFA < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Tarayabildiği Dökümanlar < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">A4 < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Delgeç İzi Temizleme < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">VAR < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Görün ü İyileş irme < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">VAR < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Me in Düzel me < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">VAR < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Me in Yönü Algılama < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">VAR < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Eğik Döküman Düzel me < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">VAR < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Arkaalan Renk Fil releme < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">VAR < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Çerçeve Temizleme < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">VAR < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Boş Sayfa Dedek örü < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">VAR < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Çif Kağı Dedek örü < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">VAR < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Sa ış Garan i Süresi (ay) < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">24 < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">EAN < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">4 284 2108384


cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR