TP-LINK USB 3.0 7 Port + 2 Şarj Portu Çoklayıcı UH720

TP-LINK USB 3.0 7 Port + 2 Şarj Portu Çoklayıcı UH720 (UH720)

UH 20
USB 3.0 Por + 2 Şarj Por u Çoklayıcı
2 Şarj Por lu USB 3.0 -Por lu Hub
UH 20
USB 3.0 bağlan ı nok aları, USB 2.0'dan 10 ka daha hızlıdır ve Gbps
seviyesine kadar ak arım hızları sunar
veri ak arımı bağlan ı nok ası sayesinde cihaz değiş irmeye gerek
kalmaz
İki özel 2.4A şarj bağlan ısı, her ürlü mobil cihaz için gerekli akımı
sağlayabilir
*Uyarı: Windows 10/ 8.1 / 8 / / Vis a / XP veya Mac OS X ve Linux
sis emler için sürücü gerekmemek edir. USB 2.0/1.1 ile geriye dönük
uyumludur ve bağlı cihazların ayarlarında gerçek ransfer hızları
limi lenmiş olabilir.


< able cellspacing="0" cellpadding="0" align="Cen er" border="0" s yle="border-wid h:0px;wid h:100%;border-collapse:collapse;border- op: 1px solid #d d d ;border-bo om: 1px solid #d d d ;fon -family: Arial;fon -size: 13px !impor an ;"> < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">Sa ış Garan i Süresi (ay) < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">24 < r s yle="border-bo om: 1px solid #d d d ;background-color: #ffffff;"> < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;wid h:166px;fon -weigh : bold;">EAN < d s yle="color: # a a a;border: 1px solid #cacaca;padding: 3px 13px;">693 364010041